Adresa:
Etická komise FN a LF UP Olomouc
Budova B1 (přízemí vpravo)
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
e-mail: iveta.sudolska@fnol.cz
tel.: +420 588 442 477
fax: +420 588 442 477
Předseda:
doc. MUDr. Vladko Horčička, CSc.
Adresa pro korespondenci:
Etická komise FNOL a LF UP
K rukám pí. I. Sudolské
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
e-mail: v.horcicka@volny.cz
tel.: +420 588 442 477
e-mail: iveta.sudolska@fnol.cz
Základní informace