Ustavena:
Předseda:
1991 - 1995 prof. MUDr. Pavel Lukl
1995 - 1999 prof. MUDr. Alois Kosatík, CSc.
2000 - dosud doc. MUDr. Vladko Horčička, CSc.
O nás
2. 1. 1991 na základě dopisu MZd ČR ze dne 13. 11. 1990
Vyhl. MZ ČR č. 394 z 31. 8. 1991 o postavení, organizaci, činnosti FN a dalších organizací
Statut LF UP v Olomouci
Od ledna roku 2004 byla MZd ČR určena jako EK vydávající stanoviska k multicentrickým klinickým hodnocením